Condicions de la reserva per als allotjaments

  • Per reservar l'allotjament, se sol·licitarà una transferència bancària d'un percentatge de l'import total al número de compte, tot això indicat en la sol·licitud de reserva.
  • A l'entrada a l'allotjament s'haurà d'abonar en efectiu la resta pendent del lloguer més 100 € de fiança. L'import de la fiança es retornarà a la sortida en cas de no produir cap desperfecte i que la casa estigui en unes correctes condicions de neteja.
  • En cas contrari, es descomptarà de la fiança i es podrà retenir l'import de la mateixa fins a la reparació i / o neteja de l'allotjament.
  • L'hora d'entrada serà a partir de les 16h i l'hora de sortida abans de les 11h.
  • L'impost sobre les estades en establiments turístics (0,90€ per persona i nit), no està inclòs en el preu de l'allotjament.
  • El client es fa responsable dels objectes i béns personals que dipositi a l'allotjament durant la seva estada.
  • En el cas que se sobrepassi la capacitat d'ocupació contractada, el titular de l'allotjament turístic pot rebutjar les places suplementàries, o en tot cas, cobrar l'import corresponent, podent ser motiu de rescissió del contracte.
  • En cas d'anul·lació de la reserva caldrà comunicar-ho al responsable de l'allotjament mitjançant notificació. Si l'anul·lació es produeix fins 15 dies abans de l'arribada suposarà el reemborsament del 50% dipòsit.
  • L'anul·lació de la reserva dintre dels 15 dies anteriors a la data de l'ocupació d'allotjaments suposarà la pèrdua del 100% de la quantitat lliurada a compte, que quedarà a disposició del titular de l'allotjament.
  • El client haurà d'informar al responsable de l'allotjament en cas de portar animals de companyia, qui decidirà si accepta o no aquests animals.