Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES.

El domini web www.venturarural.com és un domini d'Internet explotat per Laura Ventura Camacho, la qual també és titular del lloc web. Laura Ventura Camacho amb DNI 40.934.564-S té el seu domicili a efecte de notificacions a Ronda dels Campets núm. 2 2º 4a d'Alcanar i disposa del telèfon de contacte +34 655 760 996 i e-mail de contacte: info@venturarural.com

Així mateix, Laura Ventura Camacho disposa de la garantia de viatges combinats prevista a l'article 252-10 del Codi de Consum de Catalunya, formalitzada a través de la pòlissa de caució núm.020S02181CAV, els detalls dels quals es detallen a continuació:

Nom entitat garant: Grup Innovac

Telèfon de contacte entitat garant: +34 96 369 28 61

Correu electrònic contacte entitat garant: innovac@innovac.es

2.PROPOSTES D'ALLOTJAMENT EN HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC I DE VIATGES PUBLICADES AL LLOC WEB.

En aquest lloc web els Usuaris trobaran publicades diferents propostes d'allotjament en habitatges turístics, així com diferents propostes de viatges.

Les reserves es realitzen, en el cas dels viatges a través del formulari de la pàgina web i en el cas dels allotjaments es podran realitzar a la mateixa web o en motors de reserva externs (Booking.com- AirBnb)

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Laura Ventura Camacho ostenta la titularitat o, si és el cas disposa de la necessària llicència dús atorgada pels titulars daquests drets, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web, així com de tots els elements continguts en aquest.

D'acord amb la normativa de propietat intel·lectual i industrial, es prohibeix la reproducció total o parcial pels usuaris dels continguts d'aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució. no obstant això, els Usuaris poden visualitzar, còpia, imprimir i desar el contingut d'aquest lloc web a qualsevol suport físic, sempre que ho facin exclusivament amb fins personals i privats.

4.ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

En aquest lloc web es poden contenir enllaços (enllaços) a llocs web de tercers. A efectes aclaridors, s'entenen com “lloc web de tercers”, els enllaços a llocs web titularitat de persones físiques o jurídiques diferents de la identificada anteriorment, a l'apartat “1. DADES IDENTIFICATIVES” d'aquest Avís Legal.

En el cas denllaços inclosos en aquest lloc web a llocs web de tercers, Laura Ventura Camacho en no ser-ne propietària ni exercir cap capacitat de direcció ni control sobre aquests llocs web, no és responsable del contingut d'aquests llocs web ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda a cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

no obstant això, en compliment del que disposen els articles 16 i 17 de la Llei 34/2002 de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, si Laura Ventura Camacho té coneixement (sigui per Usuaris, Autoritats competents o Forces de Seguretat) que als llocs web dels quals s'inclogués enllaç contenen contingut que pot contravenir la legislació vigent aplicable, drets de tercers o la moral o l'ordre públic, procediran amb diligència, si és el cas, a suprimir o inutilitzar l'enllaç.

5.GESTIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS.

Els Usuaris podran formular les seves queixes o reclamacions a Laura Ventura Camacho per telèfon trucant al 655 760 996 així com per escrit per mitjà de l'adreça postal Ronda dels Campets núm. 2 2º 4 – CP 43530 Alcanar i/o l'adreça de correu electrònic: info@venturarural.com

Quan Laura Ventura Camacho rebi una queixa o reclamació, a més de justificar-ne la recepció, les respondrà per escrit el més aviat possible i en tot cas en el termini màxim de 1 mes.

Igualment, els consumidors i usuaris podran sol·licitar a Laura Ventura Camacho fulls oficials de reclamació a través de l'adreça de correu electrònic: info@venturarural.com.

Així mateix trobaran informació sobre la Resolució Alternativa de Conflictes i les Accions Judicials als apartats 25 i 26 de les Condicions Generals de Viatge Combinat que troben al següent https://www.venturarural.com/condiciones-generales-contractuales-para-los-tours/

Finalment, al següent enllaç trobareu informació sobre la Plataforma de Resolució de Litigis en línia de la Unió Europea:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

6.NORMATIVA I JURISDICCIÓ APLICABLE.

Resultarà aplicable en tot moment la legislació espanyola vigent i aplicable i seran competents per conèixer qualsevol litigi dels usuaris amb l'agència de viatges a dalt identificada, els tribunals competents del domicili del consumidor.”